View Full Version: Ảnh Tốt nghiệp (nhận bằng 28/09/2007)

K12kt2 > Ảnh nè mọi người > Ảnh Tốt nghiệp (nhận bằng 28/09/2007)


Title: Ảnh Tốt nghiệp (nhận bằng 28/09/2007)
Description: Graduation....


misaki - October 15, 2007 03:52 PM (GMT)
Đây là 1 số ảnh trong máy Cá mập. C̣n 1 số ảnh trong máy của Cu Mai và Lan Bưởi, khi nào có thời gian, misaki sẽ post lên sau

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

misaki - October 15, 2007 03:53 PM (GMT)
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

misaki - October 15, 2007 03:54 PM (GMT)
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

misaki - October 15, 2007 03:54 PM (GMT)
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image


misaki - October 15, 2007 03:55 PM (GMT)
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

misaki - October 15, 2007 03:55 PM (GMT)
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Guest - October 15, 2007 04:05 PM (GMT)
anh dep xem de thuong thuc, hehe. hong chup cai nao ca lop nhay? Nho lop, nho moi nguoi, nho cai phong hoc mat mat, nho cai ban dai dai ma minh hay guc dau xuong ngu, nho ca cai nha VS ma co 1 phong bi hong, nho ca-tin truong minh. Va cau chot : to van dang that nghiep.kekeke. :P. Ky ten : matmun( Trang Dao) :lol:

ngovavui - October 15, 2007 04:09 PM (GMT)
ô hô đẹp

Van Helsing - October 16, 2007 12:48 AM (GMT)
Có cái pḥng VS hỏng mà bi h mới nói.Aii thế nhỉ???
Nh́n ảnh thấy ai cũng tươi cả...

misaki - October 16, 2007 03:45 PM (GMT)
Mặt mụn lần sau post bài th́ Log in vào nhé. Chưa có nick th́ register đi.
Vẫn c̣n 1 cơ số ảnh nữa (cả ảnh đi chơi, khi nào có time misaki sẽ post tiếp)

rainbow - October 17, 2007 02:59 AM (GMT)
Ôi đang nghĩ đứa nào cho cái chi tiết nhà VS bị hỏng lên th́ hoá ra là ḿn ( Trang) :D . C̉n nhiều ảnh đẹp lắm, D post hết lên cho các bạn chiêm ngưỡng đi, tôi th́ xem đến ṃn ảnh ra rồi

misaki - October 17, 2007 03:44 PM (GMT)
Nhiều th́ nhiều thật, nhưng up lên mất khá nhiều time. Mấy ngày nay bận quá nên chưa up đc. Với cả mọi người vào xem ít quá (mà có người xem xong cũng chẳng post 1 câu nào). Buồn như con chuồn chuồn.....
Hosted for free by zIFBoards