View Full Version: Cách tăng kỹ năng Vơ Đang Phái

HocSinhOnline > Hỗ trợ Gamer > Cách tăng kỹ năng Vơ Đang Phái


Title: Cách tăng kỹ năng Vơ Đang Phái


beyeukone - November 23, 2006 08:14 AM (GMT)
Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau:

I/ Bảng Skill Vơ Đang: (nguồn website:
www.volam.com.vn)

user posted image
II/ Nơi luyện công:
Từ cấp 01-->10 Luyện ở các thôn xóm và vùng phụ cận.
Từ cấp 11-->20 Luyện ở Núi Vơ Đang, mê cung Đáy Giếng là tuyệt nhất.
Từ cấp 21-->30 Luyện ở Hỏa Lang Động.(Mỗi người giết 1 con là tốt nhất).
Từ cấp 31-->40 Luyện ở Phục Ngưu Sơn, Tây Nam Kiếm Các là ok.
Từ cấp 41-->50 Luyện ở Kê Quán Động, hay Hoàng Hà Nguyên Đầu là tốt nhất.
Từ cấp 51-->60 Luyện ở Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3 hay Thiên Tâm Động(Chỗ này có CB, TN nhiều lắm nha).
Từ cấp 61-->70 Luyện ở Hoành Sơn Phái chủ yếu.
Từ cấp 71-->80 Luyện ở Đào Hoa Nguyên là được (nhớ là mỗi người 1 con và pt nhiều vào).
Từ cấp 81-->90 Luyện ở Thanh Khê Động, (Đánh chung với mấy anh TVB).
Từ cấp 91-->100 Luyện Skill + Cấp ở Mê Cung Sa Mạc,Dược Vương Động hay Mê Cung Khỏa Long Động(Mê Cung Xí Vu) đều được cả.
III/Cách tăng điểm Tiềm Năng:
Vơ công của phái Vơ Đang cần chủ yếu là Nội lực nên bạn cần phải tăng như sau:
-Sức Mạnh: 110 (Nếu theo khí tông)
*Sức Mạnh: 165 (Nếu theo kiếm tông)
-Thân Pháp: không tăng
-Nội Công: 320-350
-Sinh Khí: Khi đủ thân pháp th́ lên mỗi cấp SK +2
*Chú Ư:
-Nội Công khi đủ mức 320-350 th́ lên mỗi cấp vẫn cộng thêm +3
-Vơ Đang tăng Sức Mạnh 110 là đủ mặc áo của môn phái này.
+ Nhưng chúng ta có giày "Long Lân Ngoa" (yêu cầu SM 164 điểm)-> dành cho VĐ Kiếm Tông.
+C̣n "Cửu Tiết Xương Vĩ Ngoa" cũng cấp 10 nhưng yêu cầu SM có 109 -> dành cho VĐ Khí Tông.
Tương tự Vơ Đang nữ cũng có 2 loại giày như thế.
IV/ Cách tăng điểm Kĩ Năng:
V́ vơ công Vơ Đang chia làm 2 hướng Kiếm Tông và Khí Tông nên phần này ḿnh cũng chia ra 2 phần nhỏ để các bạn tiện chon lựa hướng đi cho ḿnh: (Các bạn nên tăng chuẩn điểm tiềm năng khi tẩy tủy ở lever 60 hoặc 63 - V́ theo hướng đi của ḿnh sẽ khuyến khích việc tẩy tủy 2 lần:lần 1 ở 63 và lần 2 ở 90)
1. Khí Tông:
*Tẩy tủy ở cấp 63 bạn có 62 điểm kỹ năng phân bố như sau:
20 Vơ đang quyền pháp
13 Tọa Vọng Vô Ngă
3 Vô Ngă Vô Kiếm
3 Thái cực thần công
Thế Vân Tung
+Nếu có giày >=32% tốc độ th́ 1 Thế Vân Tung
+Nếu có giày 40% tốc độ th́ 2 Thế Vân Tung
*Chú ư là chỉ nên mua giày TĐDC>= 32% thôi.
Tổng cộng bạn tốn 40-41 point, số c̣n lại cứ lên mỗi cấp bạn cộng 1 vào Vô Ngă Vô Kiếm, 1 vào Thái Cực Thần Tông, 1 vào Tọa vọng vô ngă.
Sau Lever 90 các bạn tăng max Thái Cực Thần Tông, tiếp đó max Nộ Lôi chỉ, rồi sau đó max Bác Cấp Nhi Phục.
*Tẩy tủy lại ở cấp 90các bạn có 89 điểm kỹ năng phân bố như sau:
1 Nộ Lôi Chỉ
20 Vơ đang quyền pháp
20 Vô Ngă Vô Kiếm
30 Thái cực thần công
C̣n 18 point ta cộng vào Thế Vân Tung+Toạ Vọng Vô Ngă
+Nếu có giày >=32% tốc độ th́ 1 Thế Vân Tung+ 17 Toạ Vọng Vô Ngă
+Nếu có giày 40% tốc độ th́ 2 Thế Vân Tung+ 16 Toạ Vọng Vô Ngă
*Chú ư là chỉ nên mua giày TĐDC>= 32% thôi.
Sau Lever 90 các bạn tăng max 20 Toạ Vọng Vô Ngă, rồi quay về nâng max Nộ Lôi chỉ, rồi sau đó max Bác Cấp Nhi Phục.
**Nếu có nhiều ngân lượng bạn nên luyên kill trên đảo.
2. Kiếm Tông:
*Tẩy tủy ở cấp 63 bạn có 62 điểm kỹ năng phân bố như sau:
20 Vơ đang Kiếm pháp
13 Tọa Vọng Vô Ngă
3 Tam Hoàn Thao Nguyệt
3 Thái cực thần công
Thế Vân Tung
+Nếu có giày >=32% tốc độ th́ 1 Thế Vân Tung
+Nếu có giày 40% tốc độ th́ 2 Thế Vân Tung
*Chú ư là chỉ nên mua giày TĐDC>= 32% thôi.
Tổng cộng bạn tốn 40-41 point c̣n lại cứ lên mỗi cấp bạn cộng 1 vào Tam Hoàn Thao Nguyệt, 1 vào Thái Cực Thần Tông,1 vào Tọa Vọng Vô Ngă.
Sau Lever 90 các bạn tăng max 20 Thái Cưc Thần Tông, rồi quay về nâng max Thương Hải Minh Nguyệt, rồi sau đó max Kiếm Phi Kinh Thiên.
*Tẩy tủy lại ở cấp 90 các bạn có 89 điểm kỹ năng phân bố như sau:
1 Thương Hải Minh Nguyệt
20 Vơ đang Kiếm Pháp
20 Tam Hoành Thao Nguyệt
30 Thái cực thần công
C̣n 18 point ta cộng vào Thế Vân Tung+Toạ Vọng Vô Ngă
+Nếu có giày >=32% tốc độ th́ 1 Thế Vân Tung+ 17 Toạ Vọng Vô Ngă
+Nếu có giày 40% tốc độ th́ 2 Thế Vân Tung+ 16 Toạ Vọng Vô Ngă
*Chú ư là chỉ nên mua giày TĐDC>= 32% thôi.
Sau Lever 90 các bạn tăng max 20 Toạ Vọng Vô Ngă, rồi quay về nâng max Nộ Lôi chỉ, rồi sau đó max Bác Cấp Nhi Phục.
**Nếu có nhiều ngân lượng bạn nên luyên kill trên đảo.
(C̣n Tiếp)

beyeukone - November 23, 2006 08:15 AM (GMT)
V/ Nhiệm vụ Vơ Đang:(Nguồn website www.volam.com.vn)
Nhiệm vụ cấp 10:
- Được phong là: Nhàn Tán Đạo Nhân
- Vơ công: Vơ Đang Kiếm Pháp , Vơ Đang Quyền Pháp
- Nơi tiếp nhận: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân
Các bước thực hiện:
B1: Đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) gặp Đạo Nhất Chân Nhân , tiếp nhận nhiệm vụ đi học Đạo Đức Kinh.
B2: Ra phía sau Đại Điện , đi về phía Tây, đến bờ hồ gặp Diệp Tiếp Mỹ (213/190).
B3: Trở về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân sẽ hỏi bạn mấy câu (Đáp án: C, B, B). Nếu đáp chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, nếu chọn sai có thể nhấp vào lời thoại để chọn lại đáp án.
Nhiệm vụ cấp 20:
- Được phong là: Thanh Tu Đạo Nhân
- Vơ công: Thất Tinh Trận
- Nơi tiếp nhận: Phụ Mẫu Điện, Đào Thạch Môn
Các bước thực hiện:
B1: Đến Phụ Mẫu Điện(202/193) gặp Đào Thạch Môn, tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Đi vào Hỏa Lang động (240/187) sau núi, đánh bại bốn con Sói đỏ (188/191; 205/181; 218/199; 210/190) có thể sẽ lấy được chiếc áo Thiên Tầm Đạo Bào bị rách.
B3: Mang áo trở lại Phụ Mẫu điện gặp Đào Thạch Môn. Ông ta rất buồn v́ áo đă rách.
B4: Mang áo đến Tương Dương, vào Tiệm tạp hóa (203/203) để vá lại.
B5: Lại đi vào Hỏa Lang động, đánh bại Dă Hăn (197/178; 209/183; 219/186; 211/202; 193/199), cứu được đứa bé nó tặng cho bạn một con Thiên Tầm .
B6: Trở lại tiệm tạp hóa gặp ông chủ, ông ta đă vá giúp cho bạn chiếc áo.
B7: Trở lại Phụ Mẫu điện, giao áo cho Đào Thạch Môn, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 30:
- Được phong là: Tuần Sơn Đại Nhân
- Vơ công : Kiếm Phi Kinh Thiên , Bát Cấp Nhi Phục
- Nơi tiếp nhận: Thập Phương điện, Từ Đại Nhạc
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
B1: Đến Thập Phương điện (203/198) gặp Từ Đại Nhạc, nhận nhiệm vụ.
B2: Từ Vơ Đang->Tương Dương->đến Đông Phục Ngưu Sơn, đánh bại Đại Hỏa hổ (225/205; 202/207) , Đại Tuyết Lang (240/193; 217/198), Đại Thanh Lang (234/199; 251/203; 225/186;217/191), lấy được cỏ Họa Mi .
B3: Lấy được năm cây cỏ Họa Mi, trở về giao cho Từ Đại Nhạc, hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu ư: Bạn phải lấy thật nhanh năm cọng cỏ và trở về giao cho Từ Đại Nhạc. Nếu bạn giao không đủ hoặc quá thời gian th́ phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
Nhiệm vụ cấp 40:
- Được phong là: Nhập Quan Đạo Nhân
- Vơ công: Thê Vân Tung
- Nơi tiếp nhận: Chu Vân Tuyền
Các bước thực hiện:
B1: Ra phía sau Tử Tiêu Đại Điện, về phía Đông, đến bờ hồ Thanh Thủy gặp Chu Vân Tuyền (219/192), tiếp nhận nhiệm vụ đưa thư.
B2: Đến Tương Dương-> Phục Ngưu Sơn->Kê Quán động, gặp Nhuận Nương (202/184) yêu cầu bạn đánh bại năm con Bạch Ngọc Hổ (198/182; 192/188; 210/185; 206/193; 207/180).
B3: Sau khi đánh bại chúng, trở lại gặp Nhuận Nương.
B4: Lại đi vô trong động đánh Nhuận Nương Gia Hổ và Nhuận Nương Gia Báo (212/171; 202/176; 191/173; 220/183), có thể lấy được thư hồi âm (xác suất 30%).
B5: Trở lại Vơ Đang, đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) giao thư cho Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 50:
- Được phong là: Chưởng Kinh Đạo Nhân
- Vơ công: Tọa Vọng Vô Ngă
- Nơi tiếp nhận: Long Hổ điện, Đơn Tư Nam
Các bước thực hiện:
B1: Đến Long Hổ điện (213/196) gặp Đơn Tư Nam , tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Đến Tương Dương-> Phục Ngưu Sơn->Kê Quán động->Thiên Tâm động (nằm góc trái dưới), đánh bại Thổ phỉ Thiết Cước (189/197) sẽ lấy được 1vạn lượng (xác suất 30%).
B3: Trở về Vơ Đang gặp Đơn Tư Nam, phục mệnh.
B4: Đến Tương Dương t́m Trịnh Gia Tẩu Tử (206/204), tặng hết 1vạn cho cô ta.
B5: Trở về Vơ Đang gặp Đơn Tư Nam, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ xuất sư:
- Được phong là: Huyền Vũ Thần Thị
- Nơi tiếp nhận: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân
Các bước thực hiện:
B1: Đến Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193), tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Bạn ra sau núi thấy 3 chiếc bảo rương. Cái thứ nhất (237/182) ghi rằng “ Gần đây bệnh dịch hạch đang lan tràn trong doanh trại quân Tống….”, cần phải đến Tương Dương t́m ông chủ dược điếm.
B3: Đến Tương Dương gặp ông chủ dược điếm (201/202), biết được muốn ngăn chặn dịch bệnh cần 5 loại thuốc.
B4: Đi lên Phục Ngưu Sơn, có thể t́m thấy Đương Quy (249/215), Hợp Hoan (226/228), Huyền Sâm (218/225), Pḥng Kỷ (239/222), Chu Sa (222/228). Khi đă t́m đủ, quay về giao cho ông chủ dược điếm. Mở chiếc rương thứ nhất, bạn được Ngọc Thanh Chân Kinh.
B5: Bạn đến chiếc rương thứ 2, trên rương có ghi: “ Gấn đây khí giới chống Kim không đủ…” yêu cầu bạn đến Tương Dương T́m thợ rèn giúp đỡ.
B6: Gặp thợ rèn (193/201) ông ta cần thêm khoáng thạch, bạn có thể t́m thấy Từ Thiết Khoáng (177/186), Lượng Ngân Khoáng (175/192) và Xích Đồng Khoáng (183/186) đem về cho ông ta.
B7: Bạn quay về Vơ Đang mở chiếc rương thứ 2 được Thượng Thanh Chân Kinh.
B8: Đi đến chiếc rương thứ 3, trên rương viết “ Đi cảnh cáo chủ tướng Tương Dương, trừ gian diệt bạo…”, đến nha Nha Môn Tương Dương (199/200) đối thoại với tên Nha Môn Vệ Binh, biết được tên Chủ Tướng đă chui vào mật đạo sau nha môn (218/201)
B9: Vào mật đạo sau nha môn, đánh bại tên Tương Dương Thủ Tướng (218/201), quay về rương thứ 3, được Thái Thanh Chân Kinh.
B10: Quay về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm Vụ Trùng Phản Sư Môn:
- Yêu cầu: Đă xuất sư, đẳng cấp 60, chưa gia nhập bang phái, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ư ra vào sư môn.
- Phần thưởng: học được Thái Cực Thần Công, Vô Ngă Vô Kiếm, Tam Hoàn Thao Nguyệt . Được phong là Huyền Vơ Chân Quân.
Nhiệm vụ cấp 90:
- Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Vơ Đang kư danh đệ tử, chưa gia nhập môn phái nào.
- Phần thưởng: học được Thiên Địa Vô Cực , Nhân Kiếm Hợp Nhất . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
B1: Về Vơ Đang, đến gặp Lư Thiên Mục (216/196) xin học vơ. Ông ta kêu bạn t́m đến sự huynh của ông ta là Chu Văn Tuyền.
B2: T́m Chu Văn Tuyền (219/192) đối thoại. Sau một hồi tranh luận, hắn ta lại kêu bạn đi gặp Lư Thiên Mục.
B3: Đến Lư Thiên Mục thỉnh giáo, bạn học được nhiều điều và nhận lời quay lại khuyên Chu Văn Tuyền.
B4: Khi đến gặp Chu Văn Tuyền th́ hắn cũng có chuyện cần xuống núi, bạn đành phải quay lại gặp Lư Thiên Mục.
B5: Lư Thiên Mục chỉ mới nghe kể đă đoán biết mọi sự t́nh, liền sai bạn xuống núi theo bảo vệ Chu Văn Tuỵền.
B6: Từ Vơ Đang đi Tương Dương -> Phục Ngưu sơn đông -> Kê Quan động ->Thiên Tâm Động (187/202) -> Phục Ngưu sơn tây (209/181), khi quay ngược vào động bạn nghe được tiếng kêu la của Chu Văn Tuyền, không ngần ngại bạn xông vào ứng cúu.
B7: Đánh bại Lôi Quyết, cứu đươc Chu Văn Tuyền, quay về Vơ đang gặp Lư Thiên Mục, hoàn thành nhiệm vụ.


beyeukone - November 23, 2006 08:17 AM (GMT)
Hệ Thống chiêu thức Vơ Đang (Nguồn website www.volam.com.vn)

Khí tông:
Nộ Lôi Chỉ

Vơ đang nhập môn Vơ Công, dùng Chỉ Phong tấn công kẻ địch đơn lẻ

Vơ công lưu phái: Quyền Pháp
Ngũ hành tương khắc: Cấp 1 : 1% ; Cấp 20 : 10%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 15 ; Cấp 20 : 20
Phạm Vi Hiệu Quả: Cấp 1 : 320 ; Cấp 20 : 384
Lôi sát: Cấp 1 : 1 đến 1 điểm
Cấp 20 : 5 đến 75 điểm

Đối với Thiên Địa Vô Cực gia tăng kỹ năng cấp 1 : 1% ; cấp 20 : 110%
Đối với Vô Ngă Vô Kiếm gia tăng kỹ năng cấp 1 : 1% ; cấp 20 : 35%

Vơ Đang Quyền Pháp

Nâng cao khả năng sát thương tay không
Vơ công lưu phái: Quyền Pháp ( Phụ Trợ )

Lôi Sát – Nội công: Thêm vào Cấp 1 : 20 điểm ; Cấp 20 : 915 điểm
Nội lực hộ thân: Giảm bớt Cấp 1 : 5% ; Cấp 20 : 25%

Bác Cấp Nhi Phục

Vơ đang quyền pháp trung cấp Vơ Công, khi khinh công có thể tấn công kẻ địch trong phạm vi rộng

Vơ công lưu phái: Quyền Pháp

Ngũ Hành tương khắc: Cấp 1 : 5% ; Cấp 20 : 30%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 60 ; Cấp 20 : 70
Phạm vi hiệu quả: Cấp 1 : 384 ; Cấp 20 : 416
Lôi sát: Cấp 1 : 5 đến 5 điểm
Cấp 20 : 8 đến 175 điểm
Xác suất làm choáng đối phương: Cấp 1 : 20% ; Cấp 20 : 55%

Đối với Thiên Địa Vô Cực gia tăng kỹ năng cấp 1 : 1% ; cấp 20 :120%
Trong lúc cởi ngựa không thể thi triển


Vô Ngă Vô Kiếm

Vơ đang Quyền Pháp cao cấp Chiêu Thức, dùng nội lực thi triển các chiêu kiếm, gây sát thương cho kẻ địch

Vơ công lưu phái: Quyền

Ngũ hành tương khắc: Cấp 1 : 10% ; Cấp 20 : 50%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 70 ; Cấp 20 : 130
Phạm vi hiệu quả: Cấp 1 : 448 ; Cấp 20 : 512
Lôi sát: Cấp 1 : 1 đến 5 điểm
Cấp 20 : 5 đến 752 điểm
Xác suất làm choáng đối phương: Cấp 1 : 5% ; Cấp 20 : 20%

Đối với Thiên Địa Vô Cực gia tăng kỹ năng cấp 1 : 3% ; cấp 20 : 130%
Trong lúc cởi ngựa không thể thi triển

Thiên Địa Vô Cực

Vơ đang Quyền Pháp Chung Cấp Chiêu Thức, liên tiếp tung chiêu đả thương

Vơ công lưu phái: Quyền ( Nội Công )

Ngũ Hành Tương Khắc : Cấp 1 : 20% ; Cấp 20 : 60%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 60 ; Cấp 20 : 150
Phạm vi hiệu quả: Cấp 1 : 448 ; Cấp 20 : 512
Sát thương Lôi sát: Cấp 1 : 5 đến 5 điểm
Cấp 20 : 8 đến 350 điểm
Xác suất làm choáng đối phương: Cấp 1 : 10% ; Cấp 20 : 20%

Trong lúc cởi ngựa không thể thi triển

beyeukone - November 23, 2006 08:19 AM (GMT)
Hệ thống chiêu thức Vơ đang: (Nguồn website www.volam.com.vn)

Kiếm Tông:

Vơ Đang Kiếm Pháp

Nâng cao khả năng sát thương của kiếm
Vơ công lưu phái: Kiếm ( Phụ Trợ )

Sát thương vật lư – Ngoại Công: Thêm vào Cấp 1 : 25% ; Cấp 20 : 215%
Độ chính xác: Thêm vào Cấp 1 : 15% ; Cấp 20 : 72%
Tỷ lệ tấn công chí mạng: Thêm vào Cấp 1 : 6% ; Cấp 20 : 25%

Hạn chế vũ khí: Kiếm

Thương Hải Minh Nguyệt

Vơ đang kiếm pháp nhập môn Chiêu Thức, có thể tấn công từ xa

Vơ công lưu phái: Kiếm

Ngũ hành tương khắc: Cấp 1 : 1% ; Cấp 20 : 9%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 10 ; Cấp 20 : 14
Phạm vi hiệu quả: Cấp 1 : 320 ; Cấp 20 : 380
Sát thương vật lư: Cấp 1 : 5% ; Cấp 20 : 71%
Lôi sát: Cấp 1 : 6 đến 6 điểm
Cấp 20 :11 đến 109 điểm

Đối với Nhân Kiếm Hợp Nhất gia tăng kỹ năng cấp : 1% ; cấp 20 : 56%
Đối với Tam Hoàng Sào Nguyệt gia tăng kỹ năng cấp 1 : 1% ; cấp 20 : 33%

Kiếm Phi Kinh Thiên

Vơ đang trung cấp Vơ Công, có thể tấn công kẻ địch trong phạm vi nhỏ, cần có trang bị kiếm

Vơ công lưu phái: Kiếm

Ngũ hành tương khắc: Cấp 1 : 5% ; Cấp 20 : 30%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 10 ; Cấp 20 : 25
Phạm vi hiệu quả: Cấp 1 : 384 ; Cấp 20 : 416
Sát thương vật lư : Cấp 1 : 20% ; Cấp 20 : 115%
Lôi sát: Cấp 1 : 10 đến 10 điểm
Cấp 20 : 24 đến 225 điểm

Đối với Huyền Nhất Vô Tượng gia tăng kỹ năng cấp 1 : 3% ; cấp 20 : 268%
Hạn chế vũ khí: Kiếm

Tam Hoành Sáo Nguyệt

Vơ đang thái cực kiếm pháp Cao Cấp Chiêu Thức, có thể xuất chiêu tốc độ cao, bao vậy kẻ thù

Vơ công lưu phái: Kiếm


Ngũ Hành tương khắc: Cấp 1 : 10% ; Cấp 20 : 50%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 15 ; Cấp 20 : 40
Phạm vi hiệu quả: 78
Độ Chính Xác: Cấp 1 : 65% ; Cấp 20 : 345%
Sát thương vật lư: Cấp 1 : 20% ; Cấp 20 : 231%
Lôi sát: Cấp 1 : 6 đến 6 điểm
Cấp 20 : 20 đến 385 điểm
Tỷ lệ tấn công chí mạng: Cấp 1 : 16% ; Cấp 20 : 25%
Xác suất làm choáng đối phương: Cấp 1 : 1% ; Cấp 20 : 10%

Đối với Nhân Kiếm Hợp Nhất gia tăng kỹ năng cấp 1 : 3% ; cấp 20 : 125%
Hạn chế vũ khí: Kiếm

Trong lúc cởi ngựa không thể thi triển

Nhân Kiếm Hợp Nhất

Vơ đang Kiếm Pháp Chung Cấp Chiêu Thức, đồng thời sát thương kẻ địch

Vơ công lưu phái: Kiếm ( Ngoại Công )

Ngũ Hành Tương Khắc : Cấp 1 : 20% ; Cấp 20 : 60%
Tiêu hao nội lực: Cấp 1 : 35 ; Cấp 20 : 60
Phạm vi hiệu quả: 90
Độ chính xác: Cấp 1 : 65% ; Cấp 20 : 345%
Sát thương vật lư: Cấp 1 : 8% ; Cấp 20 : 194%
Sát thương Lôi sát: Cấp 1 : 12 đến 12 điểm
Cấp 20 : 35 đến 268 điểm
Hút nội lực: Cấp 1 : 1% Cấp 20 : 5%
Tỷ lệ tấn công chí mạng: Cấp 1 : 16% ; Cấp 20 : 25%

Hạn chế vũ khí: Kiếm
Trong lúc cởi ngựa không thể thi triển

beyeukone - November 23, 2006 08:20 AM (GMT)
V/ Nhiệm vụ Vơ Đang(tt)
Nhiệm Vụ Kư Danh Đệ Tử:
B1: Đến núi Vơ Đang, bạn để ư thấy bên cạnh một cái giếng nước có một tên thị đồng của Vơ Đang Thanh Phong (196/211) đang đứng khóc. Bạn mới lại gần nó hỏi thăm và được biết do sơ ư làm chiếc Thùng gỗ dùng để lấy nước rơi xuống dưới giếng.
B2: Khi xuống tới đáy giếng bạn mới nhận ra đó là một mê cung(Tĩnh Để), bạn phải t́m đánh các con vật đến khi nào t́m được cái Thùng gỗ:
- Trăn lớn (217/196), (193/207), (192/212)
- Cóc lớn (204/187)
B3: Ban quay lại miệng giếng để lên trên, nhưng bờ giếng th́ quá cao và thành giếng th́ quá trơn, không sao lên được. Hăy sử dụng tấm Thổ Địa Phù (cách nhanh nhất), nếu quên mang theo người th́ hăy đi đến cuối mê cung (206/197) sẽ có đường ra. Sau đó bạn trả lại chiếc Thùng gỗ cho Thanh Phong là xong.
VI/Trang bị cho Vơ Đang:
Ngũ hành: Kim -> Thủy -> Mộc -> Hỏa -> Thổ -> Kim
Do Vơ Đang mang hành Thổ nên mang đồ chủ yếu là hành Kim v́ Thổ sinh Kim
Trang bị của Vơ Đang cần:
-Vũ Khí (Kiếm-Thủy): Băng sát D2 ẩn(ngoại công-theo Kiếm tông,nội công-theo Khí tông)+ STVLư >70%
-Vũ khí (Thổ) Lôi sát (ngoại "or" nội công)
-Kiếm có Hút Nội Lực (Cái này tốt cho luyện skill và đỡ tốn tiền mua mana nhiều lắm àh nha).
-Nón (Thủy) SL+NL + Kháng Hỏa cao
-Dây chuyền (Kim) KTCả>=10%+ Kháng độc + Sinh lực [kô có KTC cũng được]
-Quần áo (Kim) SL+NL>=120 +KĐộc
-Nhẫn trái(Nhẫn dưới-hệ Kim) Cộng NL cao + Sức Mạnh>10 D2 ẩn[có KĐ càng tốt]
-Thắt lưng (Thổ) SL+NL cao, Thời gian trúng độc giảm 30%, Kháng Băng
-Ngọc bội (Hỏa) NL cao + SL + TGLChậm 40% (cái này hơi bị mắc)
-Bao tay (Hỏa) NL cao + PTVLư>15% (Cũng không rẻ)
-Nhẫn phải (Nhẫn trên - Kim) + SMạnh>10 điểm + SL,NL cao
-Giày (Mộc) TĐDC 32%->40% + SL +NL cao

beyeukone - November 23, 2006 08:26 AM (GMT)
nguồn: forum.vodangvietnam.com
tác giả: Alpha5
copy: beyeukone

Note: Có file gửi kèm để các bạn test thử nếu các bạn cảm thấy ko an tâm th́ có thể lên trang http://virusscan.jotti.org để kiểm tra file. Nếu được tôi muốn MOD hay ADMIN có thể xác nhận lại cho file này.
Đây là 1 tài liệu rất giá trị!
Download file này ban sẽ có thể tự tẩy tủy để xây dựng hướng đi cho ḿnh .

File đă được protect để bảo đảm đúng công thức.

Cách sử dụng file excel này:


+ Ở sheet Giao diện th́ như trong game thôi. Để reset lại có 3 nút Hành trang, Đóng, Đóng để reset điểm tiềm năng và cấp; đồ trên người ; điểm kỹ năng
+ Sheet Skill là bảng skill tổng hợp do Long Lăo Gia post.
+ Sheet Tinh là nơi tính toán, có thể thay đổi các thông số trong đó như điểm tiềm năng, kỹ năng, cấp, đồ đạc, kiếm


Cách sử dụng sheet Giao Dien:

+ Đẳng cấp có thể dùng 2 nút lệnh 2 bên để tăng giảm, hoặc điền trực tiếp vào ô đẳng cấp.
+ Điểm tiềm năng và điểm kỹ năng you có thể tăng như trong game. Ngoài ra có thể nhập trực tiếp vào ô thông số.
+ Để chọn chiêu ở tay trái là chiêu nào th́ you xuống phía dưới kích chuột vào biểu tượng chiêu đó .
+ Có 2 chiêu HNVT được thay bằng biểu tượng khinh công; TCKY được thay bằng nắm đấm
+ Độ chính xác là được tính với TTT đă được active ở tay phải.
+ Đối với trang bị, có thể kích vào áo, kiếm, bao tay, nhẫn trân, mũ để điền thông số vào.

- Thông số về Kiếm th́ kích vào kiếm
- Thông số về Sinh lực, Nội lưc th́ kích vào Áo
- Thông số về TP th́ kích vào Bao tay
- Thông số về Sức mạnh th́ kích vào Dây chuyền
- Thông số về Nội công th́ kích vào Nhẫn trên

Nếu không muốn dùng Giao diện th́ dùng thẳng ở Sheet Tinh

+ Có thể thay đổi các thông số ở các ô có màu xám Gray để đạt yêu cầu. Lực tay, độ chính xác và sinh lực nội lực xem các ô tương ứng.
+ Ở ô dưới ô "Chiêu" th́ có thể nhập số tương ứng với chiêu để có lực tay và DCX.


********************

Để tải file về : chuột phải vào link, chọn Save taget as. Tải về rồi giải nén ra, dùng Excel để sử dụng, nhớ là Excel phải cho phép chạy chế độ Marco Security Low (Tools\ OptionsSecurity\ Marco Security .. \ Security Level . Chọn Low)
H́nh Sheet Giao Dien

user posted image

Các phần có thể thay đổi là các phần được đánh dấu bằng h́nh elip màu đỏ. Chiêu thức sử dụng được chọn ở dưới, 2 chiêu HNVT và TCKY được thay bằng 2 icon của Khinh công và Nắm đấm.

H́nh Sheet Tinh: các ô màu xám, được đánh dấu bằng các elip đỏ, là có thể thay đổi.

user posted image

Sheet thứ 3 Test, ḿnh làm thêm để cho các bạn tự suy xét trong việc nâng thêm SM hay TP đối với chiêu NKHN. V́ xác suất đánh trúng chưa đúng nên chỉ có tính chất tham khảo.

Note: trong phần xác suất đánh trúng, xác suất này chưa được test toàn bộ, ḿnh mới test một số các điểm mốc, từ 3-5 lần, khoảng cách 0.33, các giá trị khác ḿnh thêm vào cho gần đúng. Do đó chưa có giá trị chính thức.


link Download:VoDang

beyeukone - November 23, 2006 08:32 AM (GMT)
Các công thức sử dụngCODE
KHÍ

Lực tay khí tông khá dễ

Lực tay max = [Lôi sát max của chiêu] * ( 1 + % thêm vào những kỹ năng ) + Lôi sát của VDQP + Lôi sát nội công của Vũ khí

Lực tay min = MAX[Lôi sát min của chiêu; hoặc; (Lôi sát max của chiêu)*(%Kháng lôi trong TCTC) ] * ( 1 + % thêm vào những kỹ năng ) + Lôi sát của VDQP + Lôi sát nội công của Vũ khíKIẾM

Công thức chung :

Lực tay = STVLđiểm * ( STVL %) + Lôi sát + Sát thương phụ trợ của kiếm(Băng sát, Hoả sát, Độc sát)

Tính lực min trước:

+ STVL điểm min = SM/5 + STVL kiếm nhỏ nhất + STVL điểm của kiếm
(chú ư ở đây SM là số điểm tăng vào sức mạnh, nếu tính cả đồ th́ SM = SM tổng -SM đồ)
+ Lực tay STVL min = STVL điểm min * [ (1+%STVLcủa chiêu)*(1+%thêm vào những kỹ năng) + % STVL của VDKP + %STVL thêm của kiếm]
+ Lôi sát min = MAX[Lôi sát min của chiêu; hoặc; (Lôi sát max của chiêu)*(%Kháng lôi trong TCTC) ] * ( 1 + % thêm vào những kỹ năng ) + Lôi sát ngoại công của TCTC

Lực tay min = Lực tay STVL min + Lôi sát min + các loại sát thương phụ trợ của kiếm (BS,HS,ĐS,LS)
(các loại BS HS LS công trực tiếp theo số trên kiếm, Độc sát được nhân lên 6 lần)

Tính lực tay max:

+ Lực tay STVL max giống như Lực tay STVL min , chỉ phải thay STVT kiếm là lớn nhất (cấp 10 là 72)
+ Lôi sát max = Lôi sát max của chiêu*(1 + % thêm vào những kỹ năng)+ Lôi sát ngoại công của TCTC

Lực tay max = Lực tay STVL max + Lôi sát max + các loại sát thương phụ trợ của kiếm (BS,HS,ĐS,LS)


ĐỘ CHÍNH XÁC

Độ chính xác = (TP-7)*4*[1 + %hỗ trợ chính xác của chiêu + %hỗ trợ chính xác của VDKP + %hỗ trợ chính xác của TTT + + %hỗ trợ chính xác của buff từ phái khác ] + 4* TP do đồSINH LỰC

Sinh lực bản thể = [Sinh khí * 3 + Đẳng cấp ]
Sau TVVN = [Sinh lực bản thân + Sinh lực đồ + Sinh khí đồ * 3] / ( 1 - NLHT)NỘI LỰC

Nội lực = [Nội công * 4 + Đẳng cấp *3 ] ( 1 + % Nội lực thêm vào của TCTC) + Nội lực của trang bị
Hosted for free by zIFBoards